Αντικειμενικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του σώματος χρησιμοποιώντας μόνο το σωματικό βάρος.
Αποτελεί τη βάση του προγράμματος κατάρτισης για κάθε πελάτη ανεξάρτητα από το επίπεδο και την ηλικία του.

Η δομή του προγράμματος που το STUDIO ONE προτείνει αποτελείται από 3 μέρη:

Προθέρμανση
Κύριο μέρος σε δύο σκέλη
Χαλάρωση

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης χρησιμοποιούμε τα βασικά βήματα του cardio προκειμένου να αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματος και να αντιληφθεί ο συμμετέχων τα βασικά στοιχεία της χορογραφίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με διατάσεις που θα βοηθήσουν κατά τη διάρκεια του κύριου μέρους.

Το κύριο μέρος αποτελείται από ασκήσεις διατάσεων, κυρίως για τις μυϊκές ομάδες των ποδιών διάρκειας 20 λεπτών και ασκήσεις για το σώμα διάρκειας 25 λεπτών.

Η χαλάρωση είναι ενεργητική και περιλαμβάνει τη γνωριμία με άλλους κλάδους όπως ο χορός, Tae Box, Zumba ή οποιαδήποτε επιλογή του εκπαιδευτή.

Η επιστημονική ομάδα των προγραμμάτων σχεδιάζει κάθε 4 μήνες, προτείνει κάτι νέο σχετικά με τη μουσική, το cueing, την ένταση και την ασφάλεια των πελατών σε σχέση με την άσκηση, έτσι ώστε ένας εκπαιδευτής να μπορεί να δημιουργήσει παραλλαγές ανάλογα με το επίπεδο και τα στοιχεία που θα βελτιώσουν τα κίνητρα και την επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτή και των πελατών.